Maulbeeren
Wolkenhimmel

Amaç

Dersim İnsan ve Doğa Koruma Derneğinin amacı: Fikirsel ve maddi olarak Dersim ve çevresindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini desteklemektedir. Bu amaca ulaşmak için, yöresel yapının maddi, manevi ve düşünsel açıdan desteklenerek insanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve anavatanlarında mevcudiyetlerini sürdürmelerine olanak sağlamaktır.